Složení redakční rady

Redakční rada slouží jako podnětný a kontrolní orgán redakce. Členové redakční rady se schází jednou měsíčně ve svém volném čase bez nároku na odměnu. Redaktorka získává zpětnou vazbu po vydání každého čísla novin a další, viz Jednací a organizační řád redakční rady.

Složení redakční rady:

Mgr. Gabriela Boháčková – ředitelka Městské knihovny Česká Třebová,
Jiří Holý – mediální asistent města,
Dana Kokešová (ČSSD),
Mgr. Jaroslav Lainz (Česká pirátská strana),
Ing. Jiří Prokop (Koalice pro Českou Třebovou),
Mgr. Hana Sychrová – redaktorka Českotřebovského zpravodaje,
Mgr. Petr Šmíd, DiS. (27 statečných),
JUDr. Magdaléna Zemková, Ph.D. (Nestraníci).

 Ilustrační foto, osoba tvori poznamky

Členové redakční rady dříve:

Jan Gregar – občan města,
Jan Jasanský – zástupce z opozičního subjektu Třebováci PRO Sport a Zdraví,
Mgr. Zuzana Kupková, Ph.D. – občan města,
Adolf Macek – zástupce z opozičního subjektu KSČM,
Ing. Věra Pirklová – tajemnice Městského úřadu,
Ing. Václav Polák - zástupce z koaličního subjektu ČSSD,

KULTURA | SPORT | POLITIKA | MĚSTO | AKCE | VZDĚLÁVÁNÍ | VOLNÝ ČAS