Zásady zpracování osobních údajů

Česká republika se jako členská země Evropské unie zavázala respektovat jednotnou legislativu Evropské unie. Oblast ochrany osobních údajů obyvatel upravuje především Nařízení 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známé také pod označením GDPR, které je účinné od 25. 5. 2018.

Uvědomujeme si, že v dněšním světě, kde koluje množství údajů o lidech v eletronické podobě v systémech po celé planetě, je nutné klást důraz na zajištění bezpečnosti těchto údajů. Problematiku ochrany osobních údajů v knihovně kompletně upravuje Knihovní řád. Níže uvedené informace jsou přehledným shrnutím, které slouží pro vaši snadnou orientaci v této oblasti.
Proč osobní údaje zpracováváme a na jakém základě

Knihovna je veřejnou institucí, která nabízí otevřený prostor pro širokou veřejnost. Poskytujeme služby spojené s půjčováním knih, ale i mnohé další. Rámec výkonu služeb a z něj vznikající povinnosti definuje především Knihovní zákon č. 259/2001 Sb., který nám mimo jiné ukládá ochraňovat knihovní fond a vykazovat různé statistiky našich výkonů.
Náš zřizovatel nám ve veřejném zájmu uložil poskytovat i další služby a působit ve veřejném prostoru. Mezi ně patří například podpora čtenářství, informační vzdělávání či rozvoj místní komunity. Tyto úkoly nám stanovuje mimo jiné i zřizovací listina.
Protože klademe vysoký důraz na zabezpečení a bezpečnost, některé údaje zpracováváme i na základě oprávněného zájmu. Jsou to například IP adresy serverů, ze kterých přicházejí pokusy o kybernetické útoky.
Jaké osobní údaje zpracováváme pro poskytování kvalitních a efektivních služeb veřejnosti

Uchování údajů

Údaje uchováváme po dobu platnosti registrace, prodlouženou o tři roky. Vycházíme přitom z vašich požadavků a očekávání, že především historii výpůjček uchováme v bezpečí i po dobu, kdy na čtení nemáte přiliš čas či pomyšlení. Během tohoto období máte možnost registraci prodloužit. Po uplynutí této doby vaše údaje knihovna anonymizuje. To  znamená, že smaže všechny údaje, které spojují provedené transakce s konkrétní osobou. Knihovna takto anonymizované údaje však může využívat ke statistickým účelům.
O anonymizaci můžete požádat i dříve, pokud si již nepřejete z nějakého důvodu využívat služeb knihovny.
Naopak můžete požádat o uchování svých osobních údajů o další rok, i pokud z nějakého důvodu nechcete nebo nemůžete prodloužit svoji registraci, a to i opakovaně. Požádat o to můžete osobně v knihovně nebo e-mailem.
Kde údaje uchováváme a jak jsou zabezpečeny

Systémy, prostory a externí subjekty

Do administrace systémů mají přístup pouze zaměstnanci v rámci svých pracovních povinností. Systémy jsou zabezpečeny technicky, vždy na několika úrovních. Veškeré přenosy údajů po veřejných sítích jsou šifrovány, aby je nikdo nepovolaný nemohl sledovat a číst. Tato webová stránka neumožňuje tvorbu uživatelských účtů, neshromažďujeme tedy žádné osobní údaje uživatelů ani jejich hesla.

Zabezpečení

Knihovna jako provozovatel webu ceskotrebovskyzpravodaj.cz věnuje neustálou pozornost zabezpečení vašich osobních údajů. A to jak na technické, tak procesní úrovni.

Odpovědi na vaše otázky a podněty

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Dejte nám vědět, pokud máte jakýkoli dotaz nebo podnět, který se týká této oblasti.
Dohled nad ochranou osobních údajů provádí a na dodržování Nařizení dbá Úřad pro ochranu osobních údajů, více informací najde na jeho webových stránkách www.uoou.cz. Tento úřad řeší také případné dotazy a stížnosti veřejnosti.

 

Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto někdy umísťujeme na váš počítač , tak jako ostatně většina velkých internetových stránek.

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítače nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Jak upravit využívání cookies

Využívání cookies lze upravit podle toho, jak potřebujete (např. je můžete vymazat). Můžete vymazat všechny cookies, které jsou již na vašem počítači a většina prohlížečů také nabízí možnost zabránit tomu, aby byly cookies na váš počítač ukládány. Pokud však tuto možnost využijete, budete zřejmě muset manuálně upravovat některá nastavení při každé návštěvě daných stránek a nelze ani vyloučit omezení některých služeb a funkcí stránek.
Jak si nastavit svůj prohlížeč, aby pracoval s cookies podle vašich představ? Klikněte na odkaz:
Mozilla Firefox
Google Chrome
Microsoft Edge

Na co cookies používáme?

Informace získané za pomocí cookies používáme ke analýze používání našich stránek a katalogu. Výsledky slouží ke změná ve struktuře webových stránek, v pořadí nabídek atp. Statistické údaje o počtu návštěv a chování uživatelů využíváme k analýze chování návštěvníků a vyhodnocování fungování webových stránek. Informace získané pomocí cookies se nepoužívají pro účely vaší osobní identifikace, přičemž struktura těchto informací je plně pod naší kontrolou. Tyto cookies se nevyužívají k jinému účelu, než který je zde popsán.

Je nám líto, ale něco se pokazilo. Požadovaná strana nebyla nalezena!


Hledáte stránku,  která není dostupná. Co se stalo?

- pokud zkoušíte zadat adresu ručně, možná došlo k chybě při psaní.

- obsah na webových stránkách se změnil a stránka, která dříve existova byla vymazána nebo přejmenována.

 

 Kliknutím na odkaz se dostanete zpět na hlavní stranu.

KULTURA | SPORT | POLITIKA | MĚSTO | AKCE | VZDĚLÁVÁNÍ | VOLNÝ ČAS