Anketa pro volební strany 2018

Od října 2017 do května 2018 jsme v Českotřebovských novinách zveřejňovali anketní otázky pro místní volební strany. Smyslem ankety bylo představit veřejnosti názory místních volebních stran na aktuální nebo nadčasová témata, která se týkají města Česká Třebová. Každý měsíc jsme v Českotřebovských novinách otiskovali otázku pro volební strany a v následujícím čísle odpovědi.

Anketa měla následující jednoduchá pravidla:
1. Zodpovězení otázky bylo dobrovolné.
2. Odpověď na otázku vyjadřuje názor celé volební strany, ne jednotlivce.
3. Text odpovědi dlouhý maximálně 1 300 znaků (včetně mezer).
4.
Uzávěrka 15. den v měsíci.

Spolu s první otázkou byly osloveny volební strany zastoupené v současném zastupitelstvu města. Postupně se do ankety zapojily i další volební strany.

Anketní otázky:
1. Jaký je váš názor na přijetí obecně závazné vyhlášky o regulaci provozní doby hostinských zařízení z důvodu rušení nočního klidu? (listopad 2017)
2. Jaký je váš názor na vybudování trampského muzea ve městě? (prosinec 2017)
3. Co byste popřáli občanům do nového (volebního) roku? (leden 2018)
4. Máte nějaké podněty na rozšíření systému fungování Městské karty Česká Třebová? (únor 2018)
5. Připadá vám situace se sociálními byty ve městě uspokojivá? Případně, co byste změnili? (březen 2018)
6. Jak by se město mělo připravit na změny v legislativě skládkování po roce 2024? (Co nejméně odpadu by se mělo ukládat do země.) (duben 2018)
7. Napadá vás, jak zlepšit podmínky pro podnikání ve městě s ohledem na průměrné výsledky České Třebové v anketě Město pro byznys? (květen 2018)

Odpovědi na otázky si můžete přečíst v jednotlivých číslech Českotřebovských novin, viz Archiv starších čísel.

Pro svou předvolební kampaň dostane každá místní volební strana stejný prostor v jednom čísle Českotřebovských novin. Podmínkou bude podaná kandidátní listina ke komunálním volbám 2018 v České Třebové. Každá volební strana bude mít zdarma k dispozici 1/2 strany A4. To znamená 4 000 znaků (včetně mezer) nebo plocha o rozměrech 194 mm × 132 mm (šířka × výška).

 

 

 

 

 

KULTURA | SPORT | POLITIKA | MĚSTO | AKCE | VZDĚLÁVÁNÍ | VOLNÝ ČAS