Otištění vzpomínky na zesnulé v Českotřebovském zpravodaji

Nabízíme možnost otištění vzpomínky na zesnulé.
Od příštího vydání Českotřebovského zpravodaje (červenec 2022) bude u vzpomínek na zesnulé otiskována fotka a pouze stručný text (datum úmrtí, počet let od úmrtí, jméno zesnulého, kdo vzpomíná). Maximálně 160 znaků včetně mezer.

Vzpomínky na zesnulé jsou uveřejňovány v periodiku na základě objednávky u Pohřební služby městské společnosti Eko Bi, s.r.o. na adrese Hřbitovní 1160, Česká Třebová.
Jedna vzpomínka zahrnuje fotografii, jméno zesnulého a krátký vzpomínkový text. 
Cena za otištění jedné vzpomínky v periodiku je stanovena na 200 Kč.

 

 

KULTURA | SPORT | POLITIKA | MĚSTO | AKCE | VZDĚLÁVÁNÍ | VOLNÝ ČAS